کاشت نخل توسط شهرداری

شهرداری دارخوین جهت توسعه فضای سبز وکاشت درختان مثمر ومناسب بامحیط اقدام به تهیه وکاشت نخل خرما در پارک ورودی شهر - ورودی کوی آلبوبالد - کنار مزار شهدا سطح شهر نمود .

امید است که شهروندان محترم در حفظ ونگهداری این نخل ها باشهرداری دارخوین همکاری نموده ودر سالهای آتی شاهد به ثمر رسیدن این نخل وبهره مندی عمومی از آنها شود .

1396/1/5


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :