ادای احترام وفاتحه خوانی

ادای احترام وقرائت فاتحه سرهنگ خنافره فرماندهی محترم سپاه شهرستان شادگان به همراه معاونین ایشان به شهدای گمنام دارخوین وهمچنین از مراحل اجرایی آلمان شهدای گمنام دارخوین دوم فروردین ماه سال 1396 بازدید به عمل آوردند .
1396/1/6


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :