لوح تقدیر وسپاس

به پاس تلاش مساعی متعهدانه آقای صالح اچرش شهردار دارخوین در زمینه توسعه مشارکت اجتماعی وتقویت وپشتیبانی وحمایت از سازمانها ی مردم نهاد و نهادهای اجتماعی مدنی از سوی وزیر کشور جناب آقای رحمانی فضلی که با تایید جمعیت سران عشایر عرب خوزستان رسیده ، لوح تقدیر وسپاس اعطاء گردید . 
1396/1/7


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :