تقدیر وتشکر ازشهردار واعضاء محترم شورای شهر دارخوی

هرچند کاری که برای خداوند سبحان انجام می پذیرد هیچ چیز جزء رضایتش پاداش جسم وروح خسته بندگان مخلص او نیست ،نیکی مصداق حدیث شریف .

                                                                                   (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق )

احتراماً بدینوسیله از تلاشهای مستمر وارزشمند جنابعالی واعضای محترم شورای اسلامی شهر در راستای تدفین شهدای کمنام ونصب سایبان ومحوطه سازی وهمچنین نصب تصاویر شهدا در بلوار مسیر آبادان - اهواز  وانجام مستمر تبلیغات مناسبت های ملی ومذهبی به موقع تشکر وقدردانی می شود امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال اینگونه امورات قسمتی از مسائل فرهنگی درمنطقه به حساب می آید هر چه بیشتر در سالی از سوی مقام معظم رهبری مزین به اقتصادمقاومتی - تولید واشتغال می باشد اقدامات شایسته به غمل آید .

1396/1/15


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :