تقدیروتشکر از شهردار

حاج آقا سپهر مدیر کل محترم کتابخانه عمومی استان خوزستان از زحمات تلاشها وهمکاریهای شهردار دارخوین آقای صالح اچرش با امور کتابخانه ها وترویج گفتمان کتابخوانی با اعطای لوح سپاس وتقدیر ، قدر دانی نمودند .
1396/1/19


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :