استقبال از وزیر محترم کشور

روز پنج شنبه مورخه 96/1/24 جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به اتفاق معاون وزیر وریاست جمهوری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وهیئت همراه خود بوسیله بال گرد در استادیوم ورزشی شهر دارخوین مورد استقبال مسئولین محترم شهر وشهرستان از جمله نماینده محترم مردم شریف شهرستان شادگان در مجلس - امام جمعه محترم - فرماندار محترم - بخشدار محترم - فرماندهی محترم سپاه - شهردار وشورای اسلامی شهر دارخوین وتعداد دیگر مسئولین قرار گرفت . در این سفر شهردار دارخوین با تقدیم دو فقره نامه رسمی مسایل ومشکلات عمده شهر دارخوین از جمله مشکلات فقدان منابع در آمدی ، بدهی بسیار سنگین شهرداری به شرکتها - پیمانکاران وموسسات - خاکی بودن معابر عمومی - فقدان شبکه فاضلاب عمومی ، عدم وجود امکانات خدماتی ورفاهی مناسب از جمله پارکهای مناسب درخور وشآن شهروندان غیور ،شریف وولایتمدار وسایر موارد دیگر مطرح ودرخواست کمک ومساعدت ویژه به شهر محروم دارخوین گردید .

همچنین با آقای خندان دل وزیر وریاست محترم سازمان شهرداری ها ودهیاریها در خصوص مسایل ومشکلات شهر دارخوین توسط شهردار وشورای اسلامی شهر مذاکره ای صورت گرفت وایشان قول مساعدت را به آنها دادند .

1396/1/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :