برگزاری جلسه تحویل درمانگاه

روز دوشنبه مورخه 96/1/28 پیرو هماهنگی وتاکید نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ودعوت شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر از نمایندگان وکارشناسان شرکت نفت اروندان - دانشگاه علوم پزشکی - اداره ورزش وجوانان استان وشهرستان ، جلسه ای در محل شهرداری دارخوین با حضور مسئولین دفتر نماینده محترم - شهردار - رئیس ونائب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین - بخشدار محترم - مدیر دانشگاه علوم پزشکی - نمایندگان نفت وگاز - کارشناس اداره ورزشی استان و شهرستان به منظور تحویل درمانگاه شبانه روزی درمان بستر وسالن های ورزشی شهر دارخوین که توسط شرکت نفت احداث ساخته ومدت چند سالی که بلا استفاده ماند تشکیل وپس از تبادل نظر مقرر گردید که شرکت نفت اروندان پس از برطرف نمودن نواقص موجود در اسرع وقت درمانگاه وسالن های ورزشی تحویل دانشگاه علوم پزشکی واداره ورزشی وجوانان قرار گیرد .

جادارد از تلاشها و زحمات نماینده محترم ، شهر وشورای اسلامی شهر که پیگیر امورات شهر وشهرداری هستند تقدیر وتشکر گردد .

1396/2/2


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :