جلسه مسئولین استانی

روز یکشنبه مورخ 96/2/11 پیرو هماهنگی ودعوت جناب حاج آقا ناصری نژاد نماینده محترم شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی از معاونت محترم امور عمرانی استانداری جناب دکتر هاشمی زاده ومدیر کل محترم امور شهری وشوراهای استانداری جناب آقای صدیقی با حضور فرماندار محترم شهرستان شادگان - بخشدار - شهردار ، رئیس ونائب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین جلسه ای در محل شهرداری دارخوین تشکیل گردید . در این جلسه ابتدا رئیس شورای اسلامی شهر مشکلات عمده شهر از جمله بدهی بسیار زیاد - مشکل خاکی بودن معابر ونارضایتی شهروندان از این موضوع - مشکل بیکاری جوانان شهر - مشکل دفع آبهای سطحی وفاضلابهای عمومی وسایر موارد دیگر را مطرح نمودند سپس شهردار دارخوین در تائید صحبت های رئیس شوراها موارد دیگری چون مشکل نیروهای موجود که اغلب شرکتی وتحت پوشش شرکت پیمانکاری بوده درخواست رفع مشکل آنها - پایین بودن اعتبارات وتخصصی عمرانی - درخواست افزایش سهم شهرداری از ارزش افزوده برای پروژه های عمرانی به ویژه اجرای پروژه یادمان شهدای گمنام - تحویل جاده اهواز - آبادان در مقطع دارخوین واجرای عملیات عمرانی - ورودی های کوی آلبوبالد - زیرسازی واسفالت شهر که خواسته وعمده به حق شهروندان من باشد راخواستار که در ادامه نماینده نماینده محترم ضمن تائید صحبت های شهردار ورئس شورای وتقدیر وتشکر از زحمات مسئو.لین شهردارخوین از همت وتلاش وپیگیری های مستمر آنها در جهت رقع محرومیت موارد دیگری چون الایندگی ناشی از شرکت اروندان - کشت وصنعت ها و ..... وسایر موارد را مطرح ودرخواست شرکت نفت وگاز اروندان وصنعت های منطقه که ضمن ایجاد الایندگی هیچگونه عوارضی وخدماتی را ادامه نمی نمایند را مطرح نمودند سپس فرماندار محترم - بخشدار محترم نیز مواردی را یادآور نمود . در خاتمه جناب آقای دکتر هاشمی زاده قول مساعدت لازم جهت بررسی مسایل ومشکلات شهر دارخوین را دادند با تشکیل کارگروه های فنی وتخصصی ، برنامه های اجرایی شهرداری راکارشناس وبا برنامه ریزی مناسب پیگیری ومرتفع نمایند . سپس مسئولین محترم استانی به همراه نماینده ومسئولین شهروشهرستان از سطح شهر دارخوین بویژه دفع ابهای سطحی - معابر عمومی - فضای سبز وپارکها - ورودی کوی علی ابن الحسین (ع)- ورودی شهر اتوبان اهواز - ابادان - ورودی کوی البوبالد وسایر نقاط محروم دارخوین بازدید نمود که پس از بازدید از پروژه های شهر خنافره وشهر شادگان جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان تشکیل ومواردمطرح شده مورد بازدید ، بررسی وجمع بندی گردید . اداره کل امور شهری وامور روستایی با تشکیل کار گروه تخصصی واستقرار آنها در شهرستان مسایل ومشکلات عمده شهرداری سه شهر دارخوین - خنافره - شادگان را بررسی وپیگیری لازم جهت رفع محرومیت ها معمول نمایند . 

جا دارد از زحمات وتلاشهای شبانه روزی جناب آقای ناصری درخصوص توجه وعنایت ویژه به شهرستان محروم شادگان تقدیر وتشکر گردد . 

1396/2/17


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :