تعرفه عوارض کسب وپیشه

تعرفه عوارض کسب وپیشه ، ساختمانی وسایر عوارض محلی شهرداری دارخوین در اجرای بند 11 تفویضی اختیار شماره 118386/1/3/34 مورخه 92/10/14 وزیر محترم کشور به استانداران وباتوجه به لایحه پیشنهادی شهرداری ومصوبه شورای اسلامی شهر ومستند به بند 16 و26 ماده اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وآیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسید واز سوی جناب استاندار محترم خوزستان جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید .
1396/2/17


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :