بازدید شهردارونائب رئیس شورا

روز چهارشنبه مورخ 96/2/13 شهردار در معیت جناب آقای مهدی فر نائب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین ضمن بازدید از استادیوم ورزشی شهر دارخوین به منظور بررسی نواقص وایرادهای استادیوم از تمرین نونهالان شهر دارخوین بازدید وبا نونهالان دیدار نمودند مقرر گردید شهرداری نواقص وایرادهای موجود در استادیوم رابرطرف تا جوانان ونوجوانان به شکل مطلوب از این استادیوم استفاده مناسب بنمایند .
1396/2/19


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :