اصلاح وبازسازی چراغهای روشنایی

با پیگیریهای شهرداری وشورای اسلامی شهر دارخوین وهمکاری اداره راه وشهرسازی استان روشنایی پل سوم خرداد واتوبان اهواز - ابادان در محور ورودی شهر دارخوین اصلاح وتامین گردید .

جا دارد از همکاری اداره راه وشهرسازی استان در خصوص همکاری با شهرداری وشورای اسلامی شهر در این خصوص تقدیر وتشکر گردد .

1396/2/19


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :