ارجاع نامه های تقدیمی

پیرو سفر اخیر وزیر محترم کشور آقای رحمانی فضلی به شهرستان شادگان وتقدیم نامه وطرح مسایل ومشکلات شهرداری دارخوین از سوی شهردار دارخوین به وزیر محترم ،نامه ها پس از دستور وزیر محترم کشور از سوی مشاور وزیر ومسئول هماهنگی حوزه وزارتی وزارت کشور به جناب آقای خندان دل معاون محترم وتوسعه امور شهری وروستایی وزارت کشور جهت صدور دستور رسیدگی ارجاع گردید ( تصویر بپیوست ) که ان شا الله با پیگیری شهرداری ومساعدت ریاست سازمان کمک های ویژه ای به شهر محروم دارخوین معمول خواهد شد .
1396/2/23


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :