عملیات زیرسازی واسفالت

شهرداری دارخوین در راستای سهولت تردد ودسترسی به مزارشهدای گمنام وشهرداری دارخوین پس از انجام عملیات خاکریزی - زیرسازی - جدول کاری اقدام به انجام عملیات قیر پاشی واسفالت ورودی مذکور نمود .

تصاویر از ابتدای عملیات خاکریزی - زیرسازی - جدول گذاری ومراحل قیر پاشی وآسفالت پروژه مذکور می باشد .

1396/4/25


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :