جلسه مشترک

روز شنبه مورخ 96/5/7 جناب آقای مهندس رضایی مدیریت روابط عمومی شرکت نفت وجناب آقای مهندس سالمی مدیریت اکتشافات نفت کشور با حضور درشهرداری دارخوین با شهردار ورئیس شورای اسلامی جلسه ای در خصوص درخواست مجوز اجرای شبکه لرزه نگاری واجرای خطوط نفت تشکیل جلسه ودرخواست همکاری ومساعدت از شهرداری وشورای را نمودند که در این رابطه شهردار ورئیس شورا قول مساعدت به مسئولین نفت دادند .
1396/5/11


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :