جلسه

روز شنبه مورخ 96/5/7 جلسه مشترکی فی مابین شهردار دارخوین آقای صالح اچرش - آقای آلبوبالدی رئیس شورای اسلامی شهر - آقای شاوردی مسئول دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی وآقای مهندس اژدری مجری شبکه آب غدیر ومشاور آن در خصوص بررسی مسیر اجرائی شبکه در محل شهرداری تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر جهت اجرایی نمودن پروژه وتسریع در اجرای آن تصمیماتی را متخذ نمودند .
1396/5/11


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :