استقبال

حضور دو تن از خدام امام رضا (ع) در روز دوشنبه مورخ 96/5/9 بعد از ظهردر شهردارخوین . که پس ازادای نماز مغرب وعشاء وحضور با شکوه شهروندان ولایتمداردارخوین مورد استقبال وجشن با شکوهی در مسجد امام علی (ع) برگزارشد .دراین مراسم شهرداری به 5 نفر از حاضرین درمراسم که هم نام امام رضا(ع)بودند هدیه ای داده شد همچنین از سوی شهرداری کمک هزینه اعزام یک نفر از حاضرین در این مراسم پرداخت گردید .
1396/5/21


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :