دیدار ومذاکره

روز یکشنبه مورخ 96/5/8 با توجه به هماهنگی بعمل آمده جناب حاج آقا ناصری نژاد نماینده محترم شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی به همراهی آقای صالح اچرش شهرداردارخوین ، با جناب آقای مهندس هاشمی مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان دیدار ودر خصوص مسایل ومشکلات شهرداری دارخوین بحث وتبادل نظرگردید .

که در این رابطه جناب آقای هاشمی قول مساعد به نماینده محترم وشهرداردارخوین در خصوص کمک ومساعدت ویژه به شهرداری جهت رفع محرومیت شهر دارخوین را دادند . 

جادارد از زحمات وتلاشها وحمایت های جناب حاج آقا ناصری نژاد نماینده محترم ودلسوز شهرستان شادگان وتوجه خاص و ویژه ایشان به شهر دارخوین تقدیر وتشکر گردد .

1396/5/21


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :