دیدار ومذاکره

روز یکشنبه مورخ 96/5/8 با توجه به هماهنگی بعمل آمده جناب حاج آقا ناصری نژاد نماینده محترم شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی به همراهی آقای صالح اچرش شهردار دارخوین با جناب آقای مهندس صدیقی مدیر کل امور شهری وشوراهای استانداری خوزستان دیدار ودر خصوص مسایل ومشکلات شهرداری عمده شهرداری دارخوین من جمله اعتبارات عمرانی - کمک های مالی - مشکلات پرسنل بحث وتبادل نظر گردید .

در این جمله آقای صدیقی مدیر کل اعلام نمودند با توجه به اینکه شهر دارخوین در مسیر کاروان های راهیان نور قرار گرفته ومورد توجه استاندار محترم ومسئولین استان می باشد مقررگردید اعتباری جهت ساماندهی ورودی شهر به شهرداری اختصاص یابد همچنین قول دادند که مشکل وضعیت پرسنل فعلی شهرداری بویژه نیروهای شرکتی با برگزاری آزمون تبدیل وضعیت ومشکل حل شود .همچنین در خصوص تامین قیر مورد نیاز شهرداری ایشان قول مساعدت را دادند .

جادارد از زحمات وتلاشها وحمایت های جناب حاج اقا ناصری نژاد نماینده محترم مردم غیور شهرستان شادگان ودر خصوص پیگیری مسائل ومشکلات شهر دارخوین تقدیر وتشکر می گردد . 

1396/5/21


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :