جلسه

روز یکشنبه مورخ 96/5/22 با حضور آقای مهندس وکارشناسان سازمان آب وبرق ومجریان شبکه انتقال آب غدیر شهرستان شادگان در دفتر شهردار با حضور رئیس شورای اسلامی شهر واعضای محترم شورا جلسه ای در خصوص اجرایی نمودن خط پروژه انتقال آب خام برگزار گردید موافقت های لازم به منظور تسریع در اجرای پروژه صورت گرفت .

امید است با اجرای شبکه آب آشامیدنی شهرستان شادگان هم از نظر کمی وهم از نظر کیفی تامین ومورد بهره برداری شهروندان قرارگیرد .

1396/5/24


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :