فعالیت واقدامات

1)زیرسازی وآسفالت باند کندرو ورودی شهر از پمپ بنزین تا جاده هزار دستان

2)جدول گذاری حد فاصل بین کندرو وتندرو2000 متر به صورت ایلند

3)اجرای پارک نواری از پمپ بنزین تا سراهی شهدا(خاکریزی - جدول کذاری - پیاده رو سازی - فضای سبز

4)ترمیم پارک نواری روبروی شهرداری 

5)خاکریزی وبستر سازی زمین محل دفن شهدای گمنام 

6)جدول گذاری ورودی کوی علی ابن الحسین (ع)از سمت آبرسانی 

7)تعریض و زیر سازی ورودی کوی علی ابن الحسین (ع)از سمت آبرسانی 

8)تملک زمین وافتتاح ورودی کوی علی ابن الحسین (ع)وانجام عملیات خاکریزی از سمت 115

9)اجرای جدول کوی علی ابن الحسین (ع)داخل شهری 

10)اجرای پروژه چمن مصنوعی شماره یک کوی آلبوبالد

1396/6/4


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :