فعالیت واقدامات

11)کلنگ زنی وشروع عملیات پروژه چمن مصنوعی شماره 2 کوی علی ابن الحسین (ع)                                                                                                     

 12 )اجرای عملیات جدول گذاری - زیرسازی وآسفالت کوی آلبوبالد جنوبی 

13)خاکریزی ورودی کوی آلبوبالد جنوبی (پارک حاشیه ای )

14)اجرای جوی جدولی معابرعمومی کوی علی ابن الحسین(ع)- کوی البوبالد - دارخوین

15)لوله گذاری دفع آبهای سطحی کوی البوبالد شمالی

16)لوله گذاری دفع آبهای سطحی کوی دارخوین منطقه خنافره

17)لوله گذاری دفع آبهای سطحی منازل مجاورکلانتری

18)انجام عملیات خاکریزی وکوپال ریزی کوی دارخوین منطقه زرگان

19)انجام عملیات خاکریزی وکوپال ریزی کوی علی ابن الحسین (ع)

20)انجام عملیات خاکریزی وکوپال ریزی کوی علی ابن الحسین (ع) شمالی

21)احداث ساختمان ایستگاه آب خام فضای سبز

22)اجرای پروژه چمن مصنوعی شماره 2 کوی علی ابالحسین (ع)با 50% پیشرفت

23)زیرسازی وآسفالت وجدول گذاری وتامین روشنایی ورودی شهرداری وشهدای گمنام  

1396/6/5


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :