فعالیت واقدامات

1)پیگیری اجرای شبکه فاضلاب عمومی شهر

2 )پیگیری صدوراسناد مالکیت واحدهای مسکونی -تجاری و اداری سطح شهر 

3)پیگیری تهیه و تحویل قیرجهت آسفالت معابرعمومی (ازسازمان شهرداریها -راه و شهرسازی) 

4)پیگیری تحویل زمین منابع طبیعی جهت پروژه های عام المنفعه 

5)پیگیری سرپوشیده نمودن کانال آبیاری کوی علی بن الحسین (ازنماینده وجهاد کشاورزی )

6)پیگیری اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی از جمله زیرسازی وآسفالت معابر- جوی جدولی - احداث پارکها وتفرجگاها  - احداث بازارچه - تکمیل پروژه آب خام - اجرای پروژه چمن مصنوعی از شخص استاندار - اداره کل امور مالیاتی (ارزش افزوده )- سازمان مدیریت برنامه ریزی استان - سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور - امور مجلس - نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی - ریاست محترم جمهوری - وزارت نفت - وزارت کشور - منطقه آزاد

7)پیگیری تحویل استادیوم ورزشی شهر از اداره تربیت بدنی 

8)پیگیری تحویل بیمارستان از شرکت نفت وتقدیم به شهروندان محترم 

9)پیگیری بهره برداری از منطقه آزاداروند بعنوان شهر همجوار 

10)پیگیری تصویب طرح جامع تفکیکی شهر دارخوین 

11)پیگیری وکاهش حریم رودخانه کارون در مقطع مسکونی کوی دارخوین وعلی ابن الحسین از سازمان آب وبرق 

12)پیگیری تحول یک قطعه زمین جهت احداث چمن مصنوعی شماره 3 کوی دارخوین از سازمان آب وبرق 

13)پیگیری وتهیه ونصب پل عابربرروی جاده اهواز - آبادان که نصب گردید .

14)پیگیری تهیه ونصب پل عابر پیاده روبروی شهید محلاتی کوی آلبوبالد در حال مناقصه

15-پیگیری تبدیل سه راهی دارخوین به میدان یا زیر گذر پیرو بازدید مدیر کل راه ساخت های کشور مدیر کل راه و شهرسازی 

16-پیگیری احداث یادمان شهدای دارخوین در محل شهدای گمنام

17-پیگیری تامین و نصب ایستگاه اتوبانک*بانک صادرات*در باند کندرو شهرداری

18-پیگیری تهیه و تحویل یکدستگاه اتش نشان بزرگ و مجهز از سازمان شهرداریهای کشور و معاونت عمرانی

19-پیگیری تامین اعتبار اجرای پروژه پارک ساحلی از وزارت نفت و سازمان آب و برق 

20)پیگیری نماکاری واحداث کیدور فضای سبز برروی خط آب انتقال شاگان وایجادفضای فضای مناسب

21)پیگیری نماکاری واحداث کریدور فضای سبز برروی خطوط شبکه های نفت داخل شهر از نفت کارون 

22)پیگیری تسریع در اجرای ورودی از سمت دارخوین به شادگان

23)پیگیری تحول جاده اهواز - آبادان از راه وشهرسازی جهت انجام عملیات عمرانی درآن مسیر توسط شهرداری

24)پیگیری بازسازی وایجاد نمای مناسب شیرگاه نفت کارون که انجام شد .

25)پیگیری راه اندازی و افتتاح دفترامام جمعه شهر دارخوین

26)پیگیری عضویت شهرداری در سازمان صنایع جهانی شهرداری های طالب صلح  

1396/6/6


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :