فعالیت واقدامات

1)مجهز کردن کلیه واحدهابه سیستم رایانه وپرینت

2)مجهزکردن روابط عمومی به پرینت رنگی 

3)مجهز کردن امورمالی - ذیحساب - حقوقی به لپ تاب 

4)تهیه سیستم وبرنامه پرتال شهرداری دارخوین 

5)مجهز کردن اداره به میز کنفرانس 12 نفره وصندلی های مدیریتی 

6)تهیه وخرید یکدست مبل 8 نفره دفترشهردار- دفترحراست 

7)تهیه دودستگاه یخچال - دفترشهردار - دفترحراست 

8)مجهز کردن دفترشهردار- امورمالی - دبیرخانه به کولر دوتیکه 

9)تهیه وخریدظروف پذیرایی : بشقاب - جنگال - قاشق - ظروف میوه خوری و ......

10)خرید سه دستگاه پژوپارس سواری

11)خرید یکدستگاه لودر (50% سازمان شهرداریها )

12)خرید یکدستگاه بیل بکهو (50% سازمان شهرداریها )

13)کمدبندی دبیرخانه - ذیحسابی - فنی وشهرسازی -حراست 

14)خرید یکدستگاه کپی 

15)خرید دو دستگاه فکس :دبیرخانه - مالی 

16)خرید یکدستگاه کاغذ خرد کن دبیرخانه

17)تجهیز واحد فنی به متر چرخدار - لوازم فنی  و ......

18)خرید یکدستگاه گاو صندوق بزرگ جهت مالی

19)پرده کشی واحدهای اداری (پرده کرکره ای )

20)خرید کتابخانه سیار جهت ارباب رجوع دفتر انتظار

21)خرید و نصب تلفن مرکزی وراه اندازی سیستم تلفن های داخلی

22)تهیه ونصب سیستم حضور وغیاب کارکنان

23)خرید حاشیه زن جهت فضای سبز

24)خرید دستگاه چمن زن جهت فضای سبز

25)خرید یکدستگاه کانکس جهت نگهبان فضای سبز

26)خریددو چشمه سرویس بهداشتی

27)تهیه وخرید ریسه رنگی - فلاشرچند پر وچراغهای پرچی

28)خرید باکس زباله بزرگ (سطل)بیش از 100 عدد بعلاوه سطل زباله پارکی

29)خرید ونصب سطل پارکی درپارکهای سطح شهر 

30)تهیه ونصب 5 عدد آلاچیق جدید وترمیم وبازسازی آلاچیق های قدیم

31)تهیه ونصب 7 برج نوری در پارک نواری ورودی شهر

32)خرید مجموعه بازی کودکان ( پلی اتیلن )

33)خرید تلویزیون جهت سالن انتظارارباب رجوع

34)خرید تعداد 3 عدد لجن کش (کف کش ) برق جهت دفع آبهای سطحی  

1396/6/7


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :