فعالیت واقدامات

1)فعال نمودن واحد آتشنشانی بصورت شیفتی

2)برقرارکشیک ایام بارندگی وحوادث غیرمترقبه 

3)شرکت در نمایشگاه دائمی فرصت های سرمایه گذاری وبرقراری غرفه فعال در دو نوبت 

4)شرکت در نمایشگاه دائمی خدمات شهری شهرداریهای استان 

5)اخذ مجوز دفن دوتن از شهدای گمنام در شهر دارخوین 

6)نصب دو عدد بیلبرد بزرگ تبلیغاتی در ورودی شهر 

7)نصب تصاویر شهدای شهردارخوین در اتوبان اهواز - آبادان وبالعکس وبلوار امام خمینی 

8)نصب سرویس بهداشتی در سه راهی شهدا بصورت کانکس 

9)جمع آوری گاردریل در اتوبان اهواز - آبادان واجرای جدول 

10)اجرای برنامه نورافشانی به مناسبت شب پیروزی انقلاب اسلامی 

11)تشکیل کمسیون ماده 100 قانون شهرداریها جهت وصول مطالبات شهرداری 

12)تشکیل کمسیون ماده 77 قانون شهردارهاجهت وصول مطالبات شهرداری

13)به اجرا گذاشتن رای های کمسیون ماده 77 وصول مطالبات

14)مصالحه با شرکتها وپیمانکاران در خصوص پرداخت مطالبات شهرداری

15)پیگیری وهماهنگی وعملی نمودن مراحل صدور اسناد رسمی مالکیت شهروندان

16)مستقل نمودن واحد مالی - واحد ذیحسابی شهرداری دارخوین

17)برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی - خدماتی - نیروی انسانی وفق ضوابط ومقررات  

1396/6/7


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :