هرس کردن درختان کنو کارپوس

روز سه شنبه مورخ 96/6/28 بنا به دستور سرپرست شهرداری جناب آقای مهندس صبری پور فعالیت هرس کردن درختان کنو کارپوس توسط واحدخدمات شهری( فضای سبز) آغاز نمودند .
1396/6/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :