پاکسازی سطح شهر

روزسه شنبه مورخ 96/6/28  واحد خدمات شهری ،انجام فعالیت پاکسازی و جمع آوری نخاله هابوسیله وسائط نقلیه وتوسط نیروهای خدوم در سطح شهر صورت گرفته وجا دارد از کلیه نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری تقدیر وتشکر گردد .
1396/6/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :