استقبال از ماه محرم

بدینوسیله به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم وصفر شهرداری دارخوین نسبت به سیاه پوش نمودن محله ها ومعابر وهمچنین اقدام به همکاری از استقرار هیئت های مذهبی بنا به دستور سرپرست شهرداری مهندس صبری پور واعضای محترم شورا در سطح شهر اقدام گردید .
1396/7/2


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :