اقدامات انجام شده

روز سه شنبه مورخ 96/7/11 اقدامات مشروحه ذیل در شهرداری دارخوین اقدام گردید .

1) تشکیل جلسه بامسئولین راه وشهرسازی شهرستان آبادان در خصوص منابع طبیعی وتعیین نقاط محدود جهت شهر وتحویل دادن به شهرداری 

2) تهیه تصاویر از ساختمان متروکه قدیمی شهر - وخیابانهای فاقد انشعاب آب در سطح شهر دارخوین (توسط واحد روابط عمومی)

3) جمع اوری نخاله ها وتمیز کاری کوی علی ابن الحسین (ع) بصورت ویژه (توسط واحد خدمات شهری)

4) مهار نمودن آتش سوزی یک ماشین در پنج کیلومتری دارخوین توسط ( واحد آتشنشانی شهرداری ) 

1396/7/15


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :