تشکیل جلسه

روز سه شنبه مورخ 96/7/11 جلسه ای با حضور اقای مهندس مراونه رئیس محترم اداره برق شهرستان شادگان ، رئیس شورای شهر آقای یونس شاوردی وامور حقوقی شهرداری آقای خالدی وسرپرست محترم شهرداری جناب آقای صبری پور در خصوص نواقص ومشکلات برق درشهرو جانمایی ساختمان اداره برق در شهر دارخوین بحث وتبادل نظر گردید .

جادارد اززحمات مهندس مراونه در خصوص همکاری با شهرداری دارخوین تقدیر وتشکر گردد .

1396/7/15


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :