تمیز کاری درمانگاه

روز یکشنبه مورخ 96/7/16 توسط نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری شست وشوی محوطه درمانگاه نفتی شهر دارخوین انجام گردید .
1396/7/18


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :