خرید باکس زباله

مورخه 96/7/25 این شهرداری درراستای وظیفه ذاتی خود که خدمت به شهروندان شهر دارخوین می باشد اقدام به تهیه 35 عدد باکس زباله فان (مکانیزه)نموده ، وطی روزهای آتی در مکانهای جانمایی شده جهت بهره برداری عموم قرار خواهد داد .
1396/7/30


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :