زیرسازی

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به فرارسیدن فصل بارندگی ،سرپرست شهرداری واعضای محترم شورای شهر از زیرسازی خیابانهای سطح شهر به دلیل خاکی بودن بازدید به عمل آمده ، وطی این بازدید مقرر گردید با توجه به توان شهرداری نسبت به زیرسازی وآسفالت برخی از خیابانها اقدام عاجل صورت پذیرد .
1396/8/14


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :