اربعین حسینی

اربعین است ودل ازسوگ شهیدان خون است         هرکه رامی نگرم غم زده ومحزون است.

زینب از شام بلا آمده یا انکه رباب                        کزغم اصغر بی شیر دلش پر خون است.

اربعین حسینی برهمه شیعیان جهان تسلیت باد .

1396/8/20


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :