اطلاعیه

احتراماً به اطلاع آن دسته از همشهریان گرامی می رساند که خواهان مشارکت در جلسات انجمن معتادان گمنام (na)کمیته شهری 13 ناحیه 5 جهت بهبودی به آدرس سایت انجمن WWW.na-iran-org درطول هفته برگزار می گردد مراجعه نمائید .

مسئول آدرس جلسات   09167982894 

مسئول اطلاع رسانی    09167982896 

1396/8/23


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :