سالگرد رحلت پیامبر(ص)

نه تنها ماتم جان سوز پرچمدار توحید است .

که هستی شد سیه پوش امام ممتحن امشب 

گهی گریه ام ز .داغ جانگذارحضرت خاتم

گهی نالم چو ، نی در سوگ فرزندش حسن امشب  

فرارسیدن سالگرد رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)وشهادت مظلومانه سبط اکبر پیامبر ،امام حسن مجتبی (ع)وشهادت غریبانه هشتمین پشتیوای معصوم حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)برتمامی مسلمانان جهان تسلیت باد .

1396/8/27


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :