جلسه

روز دوشنبه مورخ 96/9/20 جلسه مشترک فی مابین شهردار دارخوین جناب مهندس شمخانی وهمچنین با حضور اعضای محترم شورای شهر با مدیریت محترم اداره برق شهرستان شادگان جناب مهندس مراونه در خصوص رفع مشکلات برق دارخوین تبادل نظر نموده ، وهمچنین در خصوص رفع مشکلات قول همکاری ومساعدت دادند

جادارد از همکاری صمیمانه  جناب آقای مراونه تشکر گردد .

1396/9/21


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :