ولادت

بهار تازه وگل تازه وچمن تازه                              ستاره یار وفلک یار ودور گردون ، یار

هرآن که برگل رخسار توگشاید چشم                  بهار را چه کند ؟ ای به « چهر » رشک بهار

درخت اگرگل سوری به باغ آورده                         نهال قامت تو ، آفتاب داد بار 

ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع) بر عموم مسلمانان مبارک . 

1396/10/5


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :