جلسه

روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 تشکیل جلسه ای با حضور مشاوران شهرداری جناب آقای بدری واعضای محترم شورای شهر جناب آقای شاوردی وسرکار خانم دکتر رجبی با حسابرسان رسمی در خصوص نحوه رسیدگی به عملکرد شهرداری ، آسیب شناسی وبهینه سازی آن وارائه راه کار لازم جهت بررسی دستوراتی اتخاذ گردید
1396/10/10


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :