جلسه

روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 تشکیل جلسه ای با حضور مشاور شهرداری جناب آقای بدری واعضای محترم شورای شهر جناب آقای شاوردی وسرکار خانم دکتر رجبی راس ساعت 14:30 با پرسنل زحمتکش شهرداری وبررسی نحوه پرداخت حقوق با استماع نقطه نظرات کارکنان ومسئولین واحدها وارائه راه کار جهت بررسی ورسیدگی به مشکلات موجود بحث وتبادل نظر گردید .
1396/10/10


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :