جلسه

روز چهارشنبه مورخ 96/10/13 تشکیل جلسه ای در دفتر شهرداری با حضور شهردار جناب مهندس شمخانی واعضای محترم شورای شهر جناب آقای شاوردی ، سرکار خانم رجبی وآقای خسرجی وهمچنین مشاور خبره آقای بدری با ریاست محترم راه وشهرسازی شهرستان شادگان جناب مهندس شاوردی وهیئت همراه در خصوص نحوه اجرایی پروژه آسفالت ومعابر وخیابانها ی سطح شهر صورت گرفت .
1396/10/16


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :