جلسه

به گزارش روابط عمومی شهرداری دارخوین روز شنبه مورخ 98/6/9 تشکیل جلسه ای در دفتر شهرداری با حضور بخشدار محترم شهر دارخوین جناب مهندس با غستانی وهمکاران ایشان ، رئیس شورای بخش آقای یاری ، سزپرست شهرداری ورئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر دارخوین در خصوص مسایل ومشکلات شهری که پیرامون جلسه فوق ، شهرداری دارخوین کلیه لباس وتجهیزات ورزشی تیم را متقبل نموده وهمچنین بخشدارمحترم هزینه های تغذیه تیم فوتبال را برای شرکت در مسابقات برعهده گرفت .
1398/6/10


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :