بازدید

بازدید سرزده از ادارات اعضای محترم شورای شهر روز یکشنبه مورخ 98/6/10 از ادارت

1- اداره آبفای شهری 2- اداره جهاد کشاورزی 3-اداره گاز پخش دارخوین 

به گزارش روابط عمومی شهرداری دارخوین که پیرو این جلسات مقررگردید نقاطی که اداره گاز واداره آب آمادگی پروژه های خود را دارند اعلام ، تا شورا نسبت به هماهنگی وبرطرف نمودن مشکلات با همکاری شهردار محترم اقدام نماید تا شهروندان شهر از کلیه خدمات بهره مند گردند . لازم به ذکر است اعضای محترم شورای شهر وشهردار محترم منبعد ماهیانه یکبار از ادارات کل شهر بازدید به عمل آورده تا نسبت به رفع مشکلات شهروندان اقدام نمایند .

1398/6/11


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :