وجه تسمیه روستاهای دارخوین

 

روستای البوبالد: در مورد این روستا این چنین گفته شده که نام قدیمی و پیشین آن عنه بوده و طبق گفته یکی از کسانی که اطلاعاتی در مورد روستا و اهالی آن دارد بالدی ها اولین کسانی هستند که در این منطقه سکنی گزیدند که فامیل و نام خانوادگی خود را از جد بزرگشان که بالد نام دارد گرفته بودند و هم اکنون اکثر زمین های اطراف این روستا مربوط به بالدی ها می باشد و مالک اصلی زمین های اطراف آن روستا خود البوبالد هستند و این میتواند علت نامیدن این روستا به این نام باشد.
دارخوین: همانطور که همگی استحضار دارند این دهستان هم اکنون تبدیل به شهر شده است و کلمه دارخوین کلمه ای مرکب از دار + خوین است که در زبان عربی به معنی (بیت، منزل، خانه) بوده و خوین نام شخصی است که به احتمال زیاد اسدی بوده و از اولین کسانی بوده که در منطقه فعلی دارخوین ساکن شده است. لازم به ذکر است که ساختمانی که در آن زمان احداث نموده از گل بوده است.
یوخان (یوخانه): نامی فنی است که محل نگهداری خرما به هنگام برداشت محصول است و میتوان وجه تسمیه این روستا را به دلیل وجود نخلستان های پرثمر در آن منطقه دانست که انبارهای (یوخان های) زیادی در آن منطقه وجود داشت.


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :